Hwyluso profiadau creadigol

Rwyf wrth fy modd yn gwneud i bobl deimlo’n gyfforddus gyda gweithgareddau celf weledol sy’n bleserus ac yn gyraeddadwy. Nid oes angen profiad blaenorol, ac eto yn arwain at weithiau celf unigryw a syfrdanol.  Rwy’n teimlo braint  o fod yn rhan or  amser gwerthfawr pan fydd pobl yn cael eu synnu  at eu creadigrwydd eu hunain. Rwy’n dal golwg ar bobl sy’n ystyried eu potensial creadigol eu hunain, hefyd yn adeiladu hyder a hunan-barch.  Mae fy ngwaith yn cyfrannu at hapusrwydd pobl a synnwyr o les, ac mae hyn yn fy ngwneud yn falch iawn ac yn teimlo’n wirioneddol freintiedig.

Mae gan Honor radd Celfyddyd Gain.  Yn gweithio ar ei liwt ei hun erbyn hyn, mae hi’n darparu gwasanaethau ar ran gwahanol sefydliadau (yn cynnwys elusennau, awdurdodau lleol a’r bwrdd iechyd lleol).

Mae hi wedi darparu gweithgareddau celf llwyddiannus ar gyfer sefydliadau sy’n cynnwys Afasic, Cymdeithas Alzheimer, Arts Connection, BCUHB, Bookstart, Coleg Cambria, Denbighshire Arts Service, Youth Service and Social Services, engage, Flintshire County Council – Arts, Culture and Events, KIM Inspire, Mencap Cymru and Wrexham County Borough Council Education, Youth Service and Social Services.