Profiadol o addysgu plant yn y Blynyddoedd Cynnar. Pofiad presennol o’r Cyfnod Sylfaen, Fframwaith Llythrennedd a Rhifyddeg ac wedi fy hyfforddi mewn Amddiffyn Plant.

Hapus i drafod syniadau ar gyfer gweithdai / prosiectau ymarferol creadigol ar gyfer plant ifanc iawn, teuluoedd neu staff y lleoliad BC.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   

Hefyd Asesydd Gwobr Celfyddydau Darganfod ac Archwilio.