childrens-workshop

Yr wyf yn meddu ar statws athro cymwysedig ac mae gennyf flynyddoedd lawer o brofiad mewn rolau addysg y celfyddydau.  Mae gennyf brofiad helaeth mewn darparu gweithdai celf, prosiectau a chyrsiau i bobl o wahanol oed a gallu. Roeddwn yn Swyddog Addysg ac Ymgysylltu yn Oriel Wrecsam (2006 – 2014).  Ac yn awr ar liwt fy hun yn gweithio, [ ] gan hwyluso i wahanol fudiadau (gan gynnwys elusennau, awdurdodau lleol a’r bwrdd iechyd).

workshops-projects-courses-2

Rwyf wedi darparu gweithgareddau celf ar gyfer sefydliadau sy’n cynnwys Afasic, Cymdeithas Alzheimer, Cyswllt Celf, BIPBC, Dechrau Da, Gwasanaeth Celfyddydau, Gwasanaeth Ieuenctid a Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych, ‘engage’, Cyngor Sir y Fflint – Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau, KIM Ysbrydoli, Mencap Cymru a Addysg, Gwasanaeth Ieuenctid a Gwasanaethau Cymdeithasol Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

workshops-projects-courses