Prosiectau rwyf wedi cael fy ngh yflogi i hwyluso yn cynnwys gwaith yn y Trallwng yn Ysbyty Uned Arennol, gan ddarparu un gweithdy (heb fod yn bio-halogi) celf i gleifion sy’n cael dialysis arennol.
  

Yr wyf hefyd yn arwain gweithdai a rhedeg cwrs celf ar gyfer menywod sy’n rhan o’r elusen KIM Ysbrydoli. Gan gynnwys gwaith gyda merched sy’n cael eu cadw yn yr ysbyty, gyda phroblemau iechyd meddwl, yn Ysbyty Maelor, Wrecsam.

Cysylltwch am fwy o wybodaeth neu archebu Gweithdai neu phrosiectau am Gelf mewn Iechyd.

Am fwy o wybodaeth:
www.artsconnection.org.uk/
www.kim-inspire.org.uk