Gall Honor ychwanegu elfen o gelf unigryw, wedi’i deilwra, i unrhyw barti.  Mae gennyf  lawer o frwdfrydedd, deunyddiau hwyl a thechnegau diddorol, ar gyfer pob oed. Gall pobl sy’n ymweld â parti adael gyda’r pethau y maent wedi creu. Caiff y person sy’n cael ei  ben-blwydd anrheg arbennig.  Ac mae’n darparu profNote: Honor is a Welsh learner.  Partion Celf delivered yn y Saesneg currently.iadau celf a chrefft unigryw ar gyfer Partion Plu (ac unrhyw ddathliadau oedolion eraill). Geirdaon rhagorol, gwiriad cyfredol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, trwydded yrru lân, a phrisiau cystadleuol.