young-people  

Yn wreiddiol fe’m hyfforddwyd mewn Addysg Celf uwchradd. Profiad mewn addysgu Celf, Technoleg Dylunio, rheoli UG Tecstilau / A2 a darlithio ar gyrsiau coleg Diploma Cenedlaethol BTEC.

Mynychais hyfforddiant artistiaid Afasic Insightful ‘Gwyliwch Eich Iaith’ . Rhoddodd hyn fwy o wybodaeth am anghenion lleferydd ac iaith pobl ifanc. Gan helpu i lywio fy ngwaith ar gyfer pobl ifanc, gan gynnwys gwaith gyda phobl ifanc ar y sbectrwm awtistig, ar ran y ddwy Afasic a Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Sir Ddinbych.

young-people-2