Mae hi wedi rheoli prosiectau celf llwyddiannus (yn ei swydd fel Swyddog Dysgu ac Ymgysylltu Oriel Wrecsam rhwng 2006 a 2014). Cyn hynny roedd hi’n addysgu a darlithio ar gyrsiau celf a thechnoleg.

Bellach yn gweithio ar ei liwt ei hun, mae hi’n parhau i reoli prosiectau celf awdurdodau lleol. Mae prosiectau 2016 – 17 yn cynnwys Criw Celf, bod yn artist preswyl mewn ysgolion ac Ymgolli mewn Celf (ar gyfer pobl â demensia) yn y sir y mae’n byw ynddi, sef Sir y Fflint.