OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Arlunydd annibynnol, o Sir y Fflint, Gogledd Cymru, UK.

Brwdfrydig, cyfeillgar a diplomydd gwych.  ‘Creadigrwydd i bawb’ yn y bôn. Cefnogi pobl i deimlo’n gartrefol, brwdfrydig ac i ysbrydoli.  

Profiad helaeth o wahanol waith o fewn addysg y celfyddydau yn y DU ac yn rhyngwladol, gan gynnwys rheoli prosiectau Cyngor Celfyddydau Cymru ac engage Cymru.  Cynrychiolydd Ardal Gogledd Cymru ar gyfer ymgysylltu (2007 – 2014).  Ar restr Ymarferwyr Creadigol Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer y rhaglen Ysgolion Creadigol Arweiniol.  Asesydd Dyfarniad celfyddydol (Archwilio, Darganfod, Efydd ac Arian).  Gradd Celfyddyd Gain, Athrawes cymwys, o ran dyddiad DBS, Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus.  Portffolio, tystysgrifau a chyfeiriadau ar gael.